info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Systém Solarhybrid

FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM SolarHYBRID

Ide o najmodernejší spôsob využitia elektriny zo slnka s najvyššou mierou vlastnej spotreby z výrobného zdroja. Hybridné synchrónne zdroje pracujú počas dňa ako on-gridové, večer a v noci dodávajú elektrinu do elektroinštalácie v objekte z batérií.

HLAVNÉ VÝHODY RIEŠENIA

  • zásobuje objekty elektrickou energiou aj počas odstávky distribučnej siete,  alebo poruchy na elektrickom vedení, ktorú je potrebné opraviť,
  • je inteligentný záložný zdroj, ktorý stabilizuje distribučnú sieť a zvyšuje energetickú bezpečnosť a pohodlie,
  • chráni majetok a informácie pri náhlych odpojeniach od siete – napr. pri práci a ukladaní dát na PC, pri prevádzke kuchynských spotrebičov, elektroniky, kúrenia, chladenia, atď.,
  • zabezpečuje minimálny odber z distribučnej sústavy pre dané odberné miesto,
  • investor (vlastník) po inštalácii systému nakupuje od distribučnej spoločnosti len rozdielovú zložku elektriny,
  • dokáže bežnej slovenskej domácnosti ročne ušetriť až 5.000 kWh elektriny = 700,- EUR.

MOŽNOSTI PRE VÝROBCOV

1. Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektriny, ktoré musí 90% výkonu využiť na vlastnú spotrebu a zvyšných 10% môže pretlačiť do distribučnej siete, najviac však v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťhodinových intervaloch. Ak výrobca v lokálnom zdroji túto distribúciu elektriny do DS poruší, distribučná spoločnosť má právo považovať to za neoprávnené dodávanie elektriny. Na lokálny zdroj sa však nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, čo považujeme za jednu z najväčších výhod. Viac o tejto téme v našom blogu tu..

2. Možnosť čerpania jednorázovej dotácie na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA). Výrobca, ktorý dotáciu dostane a využije, nemá nárok na odpredávanie elektriny distribučnej spoločnosti.

MOŽNOSTI PRIPÁJANIA ZDROJOV K DS SR

VSD (Východoslovenská distribučná) umožňuje zákazníkom inštalovať o. i. 1 aj 3 fázovú hybridnú technológi. Podľa nášho názoru je táto technológia v pomere cena / výkon na výbornej úrovni a inštalácie záujemcom doporučujeme.

SSE-D (Stredoslovenská distribučná) umožňuje zákazníkom inštalovať o. i. 1 aj 3 fázovú hybridnú technológiu. Hybridné zdroje pripojené k SSE-D musia počas výpadku distribučného napätia zabezpečovať odpojenie fotovoltických panelov a batérií od technológie.

Podľa nášho názoru je táto technológia v pomere cena / výkon na výbornej úrovni a inštalácie záujemcom doporučujeme.

Velmi radi s Vami prekonzultujeme vaše predstavy, požiadavky a navrhneme najvhodnejšie riešenie

  • lovis blog energetika