info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Rodinné domy

FOTOVOLTICKÉ PANELY PRE DOMÁCNOSTI

Na akom princípe fungujú fotovoltické panely na rodinných domoch?

Fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Fotovoltický systém môže byť tvorený jedným alebo viacerými fotovoltickými panelmi. FV vyrábajú jednosmerný prúd, ktorý sa v striedači mení na striedavý. Ten sa v domácnostiach bežne využíva. Elektrická energia je tým pádom privedená až k spotrebičom.

Ako efektívne spotrebovať vyrobenú elektrinu?

Každý panel by mal obsahovať zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny – tvrdenie nie je pravdivé: zariadenie na obmedzenie dodávky by mali mať len lokálne zdroje a len ako celok nie každý panel. To zabezpečí, že väčšinu vyrobenej energie spotrebuje vaša domácnosť okamžite alebo bude uložená do batérií – iba v prípade ak máte hybridný systém. Nevyužitá energia bude odvedená do príslušnej distribučnej siete.

INTELIGENTNÝ HYBRIDNÝ SYSTÉM

Ak by ste chceli využívať slnko aj v noci, možnosťou je inštalácia hybridného systému, ktorý okrem iného ponúka aj tieto výhody:

  • umožňuje dosiahnuť vysoký stupeň energetickej nezávislosti tým, že akumuluje prebytočnú elektrickú energiu vyrobenú cez deň a napája z nej aj nočnú spotrebu budovy,
  • zvyšuje spoľahlivosť napájania budovy a v prípade výpadku alebo odstávok distribučnej siete chráni elektrické spotrebiče a prepína do ostrovného režimu, v ktorom dokáže na určitý čas pracovať ako záložný zdroj,
  • umožňuje inteligentné a ekonomicky efektívne využívanie elektrickej energie vyrobenej zo slnka a tak znižuje odber drahej elektriny zo siete.

VÝHODY ENERGIE ZO SLNKA

  • slnko je nevyčerpateľným zdrojom energie, každé ráno vyjde a večer zapadne,
  • nízke prevádzkové náklady,
  • nenáročná obsluha,
  • dlhodobá životnosť zariadenia,
  • pozitívny dopad na ekológiu.

SERVISNÉ SLUŽBY

Ponúkame vám záručný a pozáručný servis, ktorý sa vzťahuje na nami montované technológie. Na výber máte aj možnosť zazmluvniť si nadštandardné servisné služby. Kompletný zoznam nájdete v sekcii Servisné služby.

Kontaktujte nás