info@lovis.sk, + 421 911 966 441

legislatívne a konzultačné služby

V rámci legislatívnych služieb pre našich zákazníkov zabezpečujeme spracovanie a nahlasovanie údajov na úrady a spoločnosti:

  • údaje sa nahlasujú pravidelne (na mesačnej báze) podľa požiadaviek distribučných spoločností , ÚRSO – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Štatistický úrad SR a Ministerstvo hospodárstva SR,
  • na dennej báze podľa požiadaviek OKTE,
  • jednotlivé formuláre sa spracovávajú podľa typu zariadenia (FVZ, FVE,  Stanica Termochemického splyňovania,  Bioplynová stanica),
  • nahlasujú sa údaje (odberné miesto, mesiac, rok,  množstvo vyrobenej energie (s oddelením prípadnej spotrebovanej energie, energie na ktorú sa vzťahuje doplatok a pod.).

V rámci našich konzultačných služieb poskytujeme:

  • návrhy fotovoltických projektov FVE / FVZ,
  • predbežné analýzy ( výroba, spotreba, využitie, návratnosť investícií),
  • odporúčania a návrhy na vylepšenie projektov,
  • konzultácie pri návrhoch ostatných zdrojov energie – bioplynové, termické a pod.

Veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše predstavy, požiadavky a navrhneme najvhodnejšie riešenie