info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Náš tím

Náš tím
Peter Haľko
Už počas štúdia na Ekonomickej univerzite ho zaujali, a dodnes ho lákajú, trendy a technológie v energetike a obnoviteľných zdrojoch. Doktorandské štúdium v oblasti fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov úspešne ukončil v roku 2015. Počas svojej viac ako 10-ročnej praxe sa nielen obchodne, ale aj konzultačne podieľal na viac ako stovke projektov po celom Slovensku a zahraničí. V súčasnosti pôsobí aj ako odborný hodnotiteľ NFP pre projekty SIEA. Vďaka svojej vysokej sebadisciplíne je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti energetických služieb, pôsobí ako energetický audítor a disponuje aj osvedčením o absolvovaní odbornej skúšky v znaleckom odbore Energetika. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a rád si prečíta motivačnú literatúru. Popri tom všetkom si vždy nájde čas na beh.

Michal Cahajla
Vzdelanie na Technickej univerzite v Košiciach na fakulte výrobných technológií ukončil v roku 2003. V segmente energetiky pôsobí od roku 2008. Svoje viac ako 10-ročné skúsenosti získaval a naďalej rozširuje v projektoch po celom svete. Jeho vášňou a zároveň silnou stránkou je projekčná, analytická a výpočtová časť projektov a energetické poradenstvo. V oblasti energetiky sa neustále vzdeláva a disponuje viacerými certifikátmi. V tíme je oporným bodom, pretože vždy navrhne technicky výhodné riešenie pre danú problematiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a fitness. Zdravý životný štýl sa stal súčasťou jeho života a vedie k nemu aj svoju rodinu a kolegov. Je taktiež milovníkom cyklistiky a dobrých filmov.

Jana Nagy
V roku 2017 úspešne ukončila štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v odbore Masmediálne štúdia. Hneď po absolvovaní štúdia nastúpila do spoločnosti a je špecialistkou na poskytovanie legislatívnych služieb pre našich zákazníkov a rovnako je aj dôležitou členkou marketingového tímu, kde napomáha s expanziou na domáci a zahraničný trh. Venuje sa aj poradenstvu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Svoj voľný čas trávi s rodinou a priateľmi a svoju kreativitu prejavuje hlavne vo varení. Okrem dojmov našich klientov ju zaujíma aj šport a aktívne sa venuje volejbalu.

Alexander Peter Miller
V súčasnosti je študentom na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Elektroenergetika. Do spoločnosti prináša nový, inovatívny a svieži pohľad na riešenie danej problematiky. Vďaka svojmu britskému občianstvu je jeho materinským jazykom angličtina, ktorú využíva pri komunikácii so zahraničnými dodávateľmi a klientmi. Po absolvovaní štúdia by sa chcel venovať obnoviteľným zdrojom energie a projekčnej činnosti, ktorú veľmi dobre ovláda už teraz. Vo voľnom čase rád sleduje seriály a počúva dobrú hudbu. Jeho koníčkami sú cestovanie a futbal.

Katarína Maťašovská
Najmladšou členkou tímu je Katka, ktorá ukončila Súkromnú strednú odbornú školu v roku 2009. Popri materskej dovolenke pomáha v kancelárii udržiavať poriadok a dobrú náladu. Stará sa aj o dopĺňanie zásob a komunikáciu s klientmi. Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine a priateľom. Svoju kreativitu prejavuje najmä v oblasti dizajnu.