info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Náš tím

Ing. Peter Haľko PhD. –  už počas štúdia na Ekonomickej fakulte ho zaujali a dodnes lákajú trendy a technológie v energetike a obnoviteľných zdrojoch. Preto sa po ukončení inžinierskeho štúdia ekonómie rozhodol pre doktoranské štúdium v oblasti fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov, ktoré v roku 2015 aj úspešne ukončil.

Počas viac ako 10-ročnej praxe sa nielen obchodne, ale aj konzultačne podieľal na viac ako 90 projektoch po celom Slovensku, v súčasnosti pôsobí aj ako odborný hodnotiteľ NfP pre projekty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.  Vďaka húževnatosti a vysokej sebadisciplíne je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti energetických služieb ako aj certifikát energetického audítora (č.321/2014-0030). Pôsobí aj ako všeobecný znalec vo vyššie uvedených oblastiach.


Ing. Michal Cahajla –  je vyštudovaný inžinier  technickej vysokej školy, v segmente energetiky pôsobí od roku 2008.  Svoje viac ako 10-ročné skúsenosti získaval a  ďalej rozširuje v projektoch pre menších i väčších zákazníkov (Letisko Košice,  Elektráreň Vojany, VUC Prešov, projekty v rámci programu Zelená domácnostiam). Jeho silnou stránkou je projekčná, analytická a výpočtová časť projektov a energetické poradenstvo, pričom v týchto oblastiach sa pravidelne vzdeláva a obnovuje certifikácie.


Mgr. Jana Nagy –  absolventka masmediálnych štúdii, špecializuje sa na poradenstvo a činnosti v rámci legislatívnych služieb