info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Profil a certifikáty spoločnosti

LOVIS plus pristupuje ku každému zákazníkovi  individuálne, navrhujeme riešenia na mieru podľa požiadaviek zákazníka v synergii s najnovšími technológiami a postupmi.  Členovia tímu sledujú trendy a novinky v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov, pravidelne sa zúčastňujú školení, certifikačných kurzov.

Certifikáty

Veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše predstavy, požiadavky a navrhneme najvhodnejšie riešenie