info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Referencie spoločnosti LOVIS plus s.r.o.

  Stavba a servis FVE – Fotovoltická elektráreň bez zásobného zdroja   

Stavba a servis FVZ – Fotovoltická elektráreň so zásobným zdrojom   

 Služby legislatívnych povinností   

 Energetické audity